Thứ Sáu, ngày 26/09/2014 14:23 PM (GMT+7)

Khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ, người thuê nhà nếu không tự nguyện trả lại thì sẽ bị cưỡng chế thu hồi...

171 57
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS